Terug naar de actie pagina

Privacy Statement

Nederlandse Oestervereniging, met correspondentieadres: ’s Gravenpolderseweg 72, 4462 CH te Goes, is bij deze winactie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op deze actiewebsite kunnen worden gevraagd. De omschrijving van de verwerking van betreffende persoonsgegevens is weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens bij vragen over privacy met betrekking tot deze actiewebsite;

Nederlandse Oestervereniging
p/a ’s Gravenpolderseweg 72
4462 CH Goes
www.zeeuwseoesters.nl
info@zeeuwseoesters.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 18 jaar of ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeeuwseoesters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nederlandse Oestervereniging verwerkt bij deze winactie persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Dagelijks activiteiten die komen kijken bij winacties zoals fraudecontroles uitvoeren.
  • Analyseren van deelname winactie.
  • De Nederlandse Oestervereniging analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Persoonsgegevens die de Nederlandse Oestervereniging verwerkt

De Nederlandse Oestervereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden;

Deelnemers winactie:

  • Voornaam, achternaam en e-mailadres
  • Gegevens over je activiteiten op de website

Delen van persoonsgegevens

De Nederlandse Oestervereniging deelt uw persoonsgegevens niet met derden

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website www.zeeuwseoesters.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De website is voorzien van een cookiebalk waardoor de betrokkene zelf kan bepalen of de cookie(s) geactiveerd mogen worden. Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Uiteraard kunt u zich op ieder moment voor een e-mailnieuwsbrief uitschrijven via de uitschrijflink die onder aan iedere e-mail staat (behalve de bevestigingsmail want op dat moment bent u nog niet ingeschreven). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Let op; nadat uw gegevens verwijderd zijn telt uw deelname aan de actie niet meer mee vanwege het feit dat er geen controle op het onrechtmatig deelnemen aan de actie meer kan plaats vinden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwseoesters.nl. De Nederlandse Oestervereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nederlandse Oestervereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zeeuwseoesters.nl.